• Home
  • การออกแบบประตู-หน้าต่าง

การออกแบบประตู-หน้าต่าง

“ประตู หน้าต่าง” นับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคารและที่อยู่อาศัย เพราะประตูหน้าต่างที่ดีจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สบายมากขึ้น ช่วยลดความร้อน ป้องกันฝุ่นละออง ประหยัดพลังงาน ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในระยะยาว และยังพิ่มความสวยงาม รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบ้านของคุณ

รวมผลงานการติดตั้งโครงการ